Σφάλμα
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response
ico Επέλεξε το σετ „Oryginal“
line
orginalkarton Τα σετ „Oryginal“ προορίζονται για κατασκευή τοίχων από τα πλέον δημοφιλή υαλότουβλα διαστάσεων 19x19 cm. Το προφίλ PVC επιτρέπει την εφαρμογή ενώσεως 5 mm μεταξύ των υαλότουβλων.
ico Επέλεξε το σετ „Pegasus“
line
pegasuskarton Τα σετ „Pegasus“ προορίζονται για κατασκευή τοίχων από υαλότουβλα 19 x 19 cm εκδοχής Pegasus. Ειδικό προφίλ PVC επιτρέπει την εφαρμογή ενώσεως 2 mm μεταξύ των υαλότουβλων.
BlockLock Choose Block Lock 360 System
line
360 Block Lock 360 sets, based on the application of a curved profile with a 9˚ angle
and allows building curved walls with 19x19x8 as well as 19x8x8 glass blocks.
ico Choose Blocklock Shower System
line
collection The Waikiki Collection. Complete and modern shower cabins built from glass block walls and glass doors. All connected with the super simple Block Lock system available in installation sets suitable for each shower model.